Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is een zoektocht naar persoonlijke drijfveren, doelen, normen en waarden. Het vermogen om je eigen doelen te realiseren door geloof in eigen kunnen en door optimaal gebruik te maken van je talenten en passies.

Op welk vlak wil jij jouw persoonlijke leiderschap versterken?

We kunnen over verschillende thema’s in gesprek gaan en onderzoeken hoe dit voor jou werkt:

  • Talenten in beeld: Waar liggen jouw talenten en je kracht? Wat zijn jouw normen en waarden?
  • Rust en ontspanning: Wat heb jij nodig om het leven ontspannen tegemoet te treden?
  • Kiezen: Je staat voor een keuze en wilt die grondig onderzoeken?
  • Wvttk: Wat verder ter tafel komt…. hoe zorgvuldig je de agenda van je leven ook opmaakt, er zijn altijd zaken die onverwacht opduiken en aandacht nodig hebben. Ik ben graag je klankbord.

Geen mens is hetzelfde, dus jouw traject is afgestemd op jouw behoeften. Eerst gaan we kennismaken: dat kan in persoon, maar ook online via Zoom, Whatsapp of Signal. Als het klikt maken we een afspraak voor de intake. Samen bekijken we dan hoeveel afspraken we maken. Dat varieert van 3 tot 5 afhankelijk van je vraag.

Hier vind je de tarieven en meer over mij.

If you want to have a life that is worth living, a life that expresses your deepest feelings and emotions and cares and dreams, you have to fight for it.

Alice Walker

Als je een leven wilt dat de moeite waard is, een leven dat je diepste gevoelens, emoties, je zorgen en je dromen tot uitdrukking brengt. Dan moet je daarvoor vechten.

Scroll naar boven