Mijn inspiratie

· Burn-out (preventie): Factoren die aan een burn-out ten grondslag liggen zijn; de manier waarop je omgaat met verlies en teleurstelling in je leven: je rol in je gezin van herkomst en je contact met je roeping of verlangens. Burn-out is een uitvalsverschijnsel op cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. Om blijvend te herstellen is een holistische aanpak noodzakelijk. Jane Alice Coerts, Van burn-out naar Levenszin

· Systemisch coachen: de kunst en kunde om verborgen patronen en dynamieken in de systemen waar de client deel van uitmaakt, boven water te krijgen en hanteerbaar te maken. Daarbij is het de kunst om de natuurlijke intelligentie van het systeem weer te laten stromen. Het helpt de coachee te putten uit een natuurlijke bron van systemische wijsheid. Een bron die door de waan van alledag en de druk van de wereld om hem heen tijdelijk onbereikbaar was. Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder, Systemisch coachen

· Voice Dialogue: Met Voice Dialogue ga je in gesprek met de verschillende ikken die jouw zelf vormen.  ‘Laten we op onze  ontdekkingsreis naar onszelf toch eens ophouden met zoeken naar wat er mis is met ons. Laten we liever ontdekken wie we zijn  en hoe we in elkaar zitten! Laten we ons oordeel aan de kant zetten terwijl we dat verbazingwekkende stelsel van ikken in onszelf verkennen en met steeds meer eerlijkheid, keuze en vrijheid leren leven.’ Hal en Sidra Stone, De Innerlijke Criticus Ontmaskerd

· Creatieve werkvormen: Creativiteit kan een bron tot zelfkennis zijn, wat je zegt, tekent, kleit of plakt ben je tenslotte zelf. Creativiteit kan ook helpen om dat wat je ‘ont-dekt’ hebt te bekrachtigen. Er liggen in mijn praktijk allerhande materialen die ingezet kunnen worden tijdens de individuele sessies. Ook maakt creativiteit een wezenlijk onderdeel uit van de Ont-dekkingsreizen en workshops.

· Mindfulness: ‘Het bewust aandacht geven aan het huidige moment, zonder hierover te oordelen’ Deze definitie van Jon Kabat-Zinn verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Daarmee leer je om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat zij hier gemakkelijker afstand van kunnen nemen. Mindfulness helpt daarbij in het herkennen van automatische, soms onbehulpzame, patronen. Meer bewustwording in deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een behulpzamere manier.

logo van In de Binnentuin

Mensen, opleidingen, workshops en boeken.

Verschillende werkvormen en invalshoeken

Hebben mij gevormd tot wie ik ben

Naar beste kunnen, geweten en eer

Zet ik ‘In de Binnentuin’ neer!

Bettina,
Lochem 2022

· Een Labyrint lopen is een hele prettige vorm om ook fysiek met een vraagstuk bezig te zijn. Je stapt als het ware ìn het vraagstuk, waarbij het lopen de af te leggen weg symboliseert.

· Awareness Centered Deep Listening: een methode van luisteren die gekenmerkt wordt door: belichaamd bewustzijn, ondersteunende aanwezigheid en compassievol contact. Ros Oliver

· Kiezen voor Talent: Talent is het hebben van een unieke gave, een natuurlijke aanleg. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft. Als je doet waar je goed in bent, dan vliegt de tijd. En dan laad je je batterijen op. Luk Dewulf

· De kracht van motivatie: een individuele motivatie analyse gebaseerd op het werk van Anton Philips. We onderzoeken vragen als: Wanneer deed jij iets waar je heel blij van werd? Wat deed je dan precies, welke talenten zette je daarbij in. Een onderzoek naar jouw talenten en drijfveren.

Opleidingen en trainingen

 • Jungiaans Instituut, Labyrintwerk
 • Stream, Systemisch coachen
 • ALBA Academie, Burn-out preventie            
 • Workshop Kiezen voor Talent (Luc Dewulf)
 • Workshop Awareness Centered Deep listening (reminding.nl)
 • Mindfulness training MBSR (Het Centrum van ZIJN)
 • SIMA (Systeem Individuele Motivatie Analyse)
 • Traumaopstellingen bij Licht & de Boer (OMPT) & leerjaar
 • Basistraining Voice Dialogue
 • ALBA academie Coach Practitioner Beroeps opleiding
 • ITIP Instituut Toegepaste Integrale Psychologie 3 jaar opleiding
Scroll naar boven