Algemene voorwaarden workshops en Ont-dekkingsreizen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de workshops en Ont-dekkingsreizen die je bij In de Binnentuin boekt.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of Ont-dekkingsreis is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft Ont-dekkingsreizen en workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Ont-dekkingsreis of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door In de Binnentuin en het verschuldigde bedrag ontvangen is.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle Ont-dekkingsreizen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 In de Binnentuin behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving en ontvangst van de betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of Ont-dekkingsreis zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal deelnemers wordt vermeld bij de betreffende workshop of Ont-dekkingsreis. Zodra een workshop of Ont-dekkingsreis vol zit, kunt u op de reservelijst komen. Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of Ont-dekkingsreis wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 15 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 15 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u wel zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
3.5 AANVULLING CORONATIJD In aanvulling op onze annuleringsvoorwaarden geldt dat wanneer In de Binnentuin wel zijn dienst kan leveren, maar u deze niet kunt afnemen (door bijvoorbeeld een quarantaine situatie) dit geen overmacht is en bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

4. Annulering/verplaatsing door In de Binnentuin
4.1 In de Binnentuin is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of Ont-dekkingsreis te annuleren. Mocht een workshop of Ont-dekkingsreis geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 In de Binnentuin is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of Ont-dekkingsreis de datum van een workshop of Ont-dekkingsreis te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of Ont-dekkingsreis kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 In de Binnentuin is gerechtigd bij ziekte van de leider deze te vervangen door iemand anders of de aangeboden workshop of Ont-dekkingsreis te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde Ont-dekkingsreiskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst bij een minimaal aantal deelnemers. Dit minimum aantal staat bij de betreffende workshop of Ont-dekkingsreis vermeld.

5: Betaling
5.1 Deelname is pas gegarandeerd als het volledige bedrag voor de workshop of Ont-moetingsreis op de rekening van In de Binnentuin ontvangen is.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of Ont-dekkingsreis? Neem dan contact met In de Binnentuin op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 In de Binnentuin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of Ont-dekkingsreis.
7.2 Tijdens de workshop en Ont-dekkingsreizen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. In de Binnentuin is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld plaksel, klei, verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Al het workshop en Ont-dekkingsreis materiaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of Ont-dekkingsreis materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd Ont-dekkingsreis-, workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan In de Binnentuin toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 In de Binnentuin behoudt zich altijd het recht om de workshops en Ont-dekkingsreizen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of Ont-dekkingsreis, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop of Ont-dekkingsreis en te weigeren voor volgende workshops of Ont-dekkingsreizen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met In de Binnentuin

Onze privacy policy vindt u HIER.

Scroll naar boven